Dezmembrare si alipire terenuri

ACTELE NECESARE PENTRU DEZMEMBRAREA SAU ALIPIREA (COMASAREA) IMOBILELOR:

1. Extras de carte funciara;
2. Documentatia cadastrala existenta;
3. Actele de proprietate;
4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice);
5. Acordul bancii privind dezmembrarea/alipirea (doar daca terenul este ipotecat);
6. Certificat de urbanism in cazul alipirilor (comasarilor) – indiferent de numarul imobilelor care se alipesc, iar in cazul dezmembrarilor, doar pentru dezmembrarile cu mai mult de 3 loturi (inclusiv).