Intabulare constructie noua

Intabularea unei constructii pe un teren cu cadastru existent se face in baza unei autorizatii de construire, imediat dupa obtinerea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

ACTELE NECESARE PENTRU INSCRIERE CONSTRUCTIE (INTABULARE CONSTRUCTIE NOUA):

 1.  Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil 30 de zile de la data emiterii), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare pentru constructie;
 2. Extras de carte funciara pentru informare (cu o vechime de maxim 3-4 luni);
 3. Actele ce fac dovada proprietatii terenului;
 4. Autorizatia de construire;
 5. Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
 6. Certificat de atestare a edificarii constructiei;
 7. Adeverinta numar postal (daca este cazul);
 8. Planurile constructiei intocmite de arhitect pentru Autorizatia de construire, vizate “spre neschimbare” de Primarie: planuri interioare (parter, etaj etc.), plan de situatie, planuri fatade, plan sectiuni, plan invelitoare;
 9. Documentatia cadastrala existenta;
 10. Certificat energetic (pentru constructiile a caror receptie a fost efectuata dupa 19.07.2013);
 11. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice).

Acte suplimentare:

 1. Autorizatia de demolare si proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare (numai in cazul in care in vechea documentatie cadastrala si in extrasul de Carte funciara se regaseste o constructie care anterior a fost demolata);
 2. Acordul bancii privind intabularea (doar daca terenul este ipotecat) – in original.

Data actualizarii: Iulie 2016