Certificat Energetic

Certificatul energetic este un document care are ca scop indicarea performantei energetice a unui imobil si este OBLIGATORIU pentru cladirile nou-construite sau pentru cele existente, in cazul efectuarii unei tranzactii imobiliare sau contractarea unui credit bancar.

Daca te afli intr-una dintre situatiile descrise mai sus, noi te putem ajuta atat cu servicii de CADASTRU SI TOPOGRAFIE  dar si cu servicii de evaluare energetica precum CERTIFICATUL ENERGETIC, mai ales ca acestea din urma sunt si ele obligatorii in majoritatea situatiilor in care este necesar certificatul energetic.

Cat costa certificatul energetic?

Ne straduim sa mentinem preturile la un nivel scazut, de aceea am creat pentru dumneavoastra pachete de servicii avantajoase: CADASTRU si CERTIFICAT ENERGETIC.  Alegand un pachet veti economisi timp si bataie de cap, intrucat cele doua servicii se vor realiza simultan in cadrul unei singure vizite la locatie, de catre o singura echipa, iar la final se vor preda impreuna.

Certificatul energetic sau, mai corect, certificatul de performanta energetica, este un document care se intocmeste de catre un auditor energetic in urma evaluarii unui imobil, in scopul de a indica performanta energetica a acestuia.

Certificatul energetic cuprinde valori despre nivelul de protectie termica al cladirii si a eficientei energetice a instalatiilor de incalzire interioara, de ventilare/climatizare, de preparare a apei calde de consum si de iluminat, in scopul determinarii consumurilor e energie primara si finala, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum si cantitatea de emisii in echivlent CO2. Tinandu-se cont de consumul de energie, se pot estima astfel costurile de inretinere si utilizare a spatiului.

Certificatul energetic ajuta la evidentierea punctelor slabe din punct de vedere energetic, putand fi un punct de plecare in intocmirea unui plan de renovare. Acesta vine insotit de recomandari de reducere a costurilor, prin reducerea consumului de energie.

In functie de nota energetica rezultata a cladirii, pe certificatul energetic se va indica in ce clasa energetica se inscrie imobilul. Exista 7 clase, de la A la G, unde A indica consumul cel mai scazut de energie, de pana la 125 kWh/m2/an, iar G indica cel mai ridicat consum de energie, de peste 820 kWh/m2/an.

Certificatul energetic are o valabilitate de 10 ani, sau pana in momentul efectuarii unor renovari majore care modifica consumurile energetice ale cladirii.

Certificatul energetic este obligatoriu incepand cu 1 ianuarie 2011 pentru orice cladire noua sau pentru cele vechi, in cazul oricarei tranzactii imobiliare (vanzare, inchiriere sau contractarea unui credit bancar).

Certificatul energetic intocmit corect constituie un avantaj pentru potentialii chiriasi sau cumparatori, care astfel pot estima costurile de intretiere a spatiului respectiv, sau pentru a face comparatie intre doua oferte similare.

Certificatul energetic a devenit un document obligatoriu odata cu legea 372/2005, cu ultima actualizare in 29.01.2016, care are ca scop promovarea masurilor pentru cresterea performantei energetice a cladirilor, tinandu-se cont de conditiile climatice exterioare si de amplasament, de cerintele de confort interior, de nivel optim, din punct de vedere al costurilor, al cerintelor de performanta energetica, precum si pentru ameliorarea aspectului urbanistic al localitatilor.

Cresterea performantei energetice a cladirilor prin proiectarea noilor cladiri cu consumuri reduse de energie si prin reabilitarea termica a cladirilor existente, precum si informarea corecta a proprietarilor/administratorilor cladirilor prin certificatul de performanta energetica, reprezinta actiuni de interes public major si general in contextul economisirii energiei in cladiri, al imbunatatirii cadrului urban construit si al protectiei mediului.

Pentru cladirile sau apartamentele care se vand sau se inchiriaza, investitorul/proprietarul/administratorul este obligat sa puna la dispozitia potentialului cumparator sau chirias, o copie de pe certificat, astfel incat acesta sa ia cunostinta despre performanta energetica a cladirii/unitatii de cladire pe care urmeaza sa o cumpere/inchirieze.

La incheierea contractului de vanzare-cumparare, proprietarul are obligatia de a transmite certificatul, in original, noului proprietar, acesta din urma avand obligatia de a depune la ANAF la momentul inregistrarii contractului de vanzare-cumparare o copie de pe certificat. Contractele de vanzare-cumparare incheiate fara certificat energetic sunt supuse nulitatii relative, potrivit prevederilor Codului civil.

Pentru cladirile care se construiesc, certificatul se elaboreaza prin grija investitorului/proprietarului/administratorului, este prezentat de catre acesta, in original, comisiei intrunite in vederea receptiei la terminarea lucrarilor, se anexeaza, in copie, la procesul-verbal de receptie si constituie parte componenta a cartii tehnice a constructiei. Procesul-verbal incheiat cu ocazia receptiei la terminarea lucrarilor si neinsotit de copia de pe certificat este nul de drept.

Certificatul de performanta energetica este obligatoriu pentru:

  1. a) urmatoarele categorii de cladiri si unitatile acestora, care se construiesc, se vand, se inchiriaza sau sunt supuse renovarilor majore:

– locuinte unifamiliale;

–  blocuri de locuinte;

–  birouri;

–  cladiri de invatamant;

–  spitale;

–  hoteluri si restaurante;

–  constructii destinate activitatilor sportive;

–  cladiri pentru servicii de comert;

–  alte tipuri de cladiri consumatoare de energie;

  1. b) cladirile aflate in proprietatea/administrarea autoritatilor publice sau a institutiilor care presteaza servicii publice.

Nu este necesar certificatul energetic pentru urmatoarele categorii de cladiri:

–  cladiri si monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturala sau istorica deosebita, carora, daca li s-ar aplica cerintele, li s-ar modifica in mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;

–  cladiri utilizate ca lacasuri de cult sau pentru alte activitati cu caracter religios;

–  cladiri provizorii prevazute a fi utilizate pe perioade de pana la 2 ani, din zone industriale, ateliere si cladiri nerezidentiale din domeniul agricol care necesita un consum redus de energie;

–  cladiri rezidentiale care sunt destinate a fi utilizate mai putin de 4 luni pe an;

–  cladiri independente, cu o suprafata utila mai mica de 50 m2.

Certificatul energetic se realizeaza numai de catre un auditor energetic atestat* de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei – MLPDA (fost MDRAP).

Elaborarea certificatului de performan?? energetic? a unei cl?diri presupune parcurgerea urm?toarelor etape:

  1. analiza energetic? a cl?dirii si instalatiilor aferente acesteia

Analiza energetic? presupune ca pe baza informatiilor privind caracteristicile termo-tehnice ale elementelor de constructie care alc?tuiesc anvelopa cl?dirii, starea si configuratia acestora, dar si tipurile instalatiilor interioare existente, caracteristicile tehnice si regimul lor de functionare, precum si starea acestora, s? se calculeze estimativ si în conditii normale de functionare, toate consumurile anuale de energie pentru înc?lzirea spa?iilor, ventilare / climatizare, ap? cald? de consum ?i iluminat.

Toate informatiile necesare calculelor de consumuri energetice vor fi culese atât direct pe teren, in cadrul unei scurte vizionari a imobilului, cât si din documentatia tehnic? existent? (cartea tehnic? a constructiei in cazul constructiilor noi, sau releveele si planul de amplasament si delimitare al imobilului din cadastru in cazul constructiilor vechi).

In cazul in care documentatia de baza lipseste, se executa un releveu al cladirii in care se evidentiaza toate elementele de interes.

Sunt vizate aspecte precum:

– dimesiunile geometrice ale constructiei;

– dimensiunile golurilor din pereti;

– alcatuirea si materialele care compun anvelopa cladirii (elemente de inchidere exterioara au de separare intre spatii cu diverse regimuri de temperatura);

– tipul de usi si ferestre;

– instalatiile de incalzire, apa calda, ventilare, climatizare  si electrice;

– zona climatica in care este amplasata cladirea;

– orientarea fata de punctele cardinale etc.

Toate aceste date vor fi completate impreuna cu proprietarul in fisa de evaluare a imobilului.

  1. întocmirea certificatului de performant? energetic? (CPE) si completarea anexelor care

însotesc certificatul de performant? energetic?

Certificarea energetic? presupune ca pe baza datelor obtinute in urma evaluarii, s? se încadreze cl?direa într-una din clasele de performant? energetic? (A…G), s? se acorde o not? energetic? cl?dirii (20…100) si s? se compare cl?direa real? cu o cl?dire virtual?, denumit? “cl?dire de referint?” (compararea cladirii reale cu o cladire virtuala nu se face in cazul apartamentelor).

In forma finala, certificatul energetic va avea atasate anexa cu recomandari pentru reducerea costurilor cu energia prin îmbun?t?tirea performantei energetice a cladirii, si anexa continand informatii despre apartamentul/ constructia certificat/a, toate in dublu exemplar semnat si stampilat.

Actele necesare intocmirii unui certificat energetic pentru APARTAMENT sunt urmatoarele:

– Releveul din cadastru sau planul apartamentului din cartea tehnica a constuctiei care trebuie sa contina un minim de informatii: dimensiunile incaperilor, ale geamurilor si usilor, indicarea peretilor exteriori sau catre rosturi intre imobile si grosimea acestora. In cazul in care documentatia de baza lipseste, se executa un releveu al cladirii (cost suplimentar) in care se evidentiaza toate elementele de interes;

– Fisa de evaluare a imobilului (se completeaza impreuna cu auditorul);

– Copie dupa actul de identitate al solicitantului: proprietar/chirias/administrator cladire;

– Numele si adresa de domiciliu ale proprietarului.

Actele necesare intocmirii unui certificat energetic pentru diverse CLADIRI sunt urmatoarele:

Din cartea tehnica a constructiei sunt necesare:

– Plan de situatie, planurile tuturor nivelurilor, planuri sectiuni transversale si longitudinale, planuri descriere instalatii,

– Date tehnice despre materiale de constructii folosite, date tehnice despre echipamentele de instalatii de incalzire, racire-climatizare, ventilatie, furnizari apa calda si apa rece, etc

– Descrierea instalatiilor de energie electrica, de gaz, de furnizare apa calda, apa rece si canalizare in instalatiile din cladire (se regasesc in planurile din PAC si PT ale constructiei in baza careia se primeste Autorizatia de Construire a cladirii si se executa constructia)

Sau din cadastru:

– Plan de amplasament si delimitare al imobilului, Releveele tuturor nivelurilor;

– Fisa de evaluare a imobilului (se completeaza impreuna cu auditorul);

– Copie dupa actul de identitate al solicitantului: proprietar/chirias/administrator cladire;

– Numele si adresa de domiciliu ale proprietarului.

Performanta energetica a cladirii reprezinta energia efectiv consumata sau estimata pentru a raspunde necesitatilor legate de utilizarea normala a cladirii, necesitati care includ in principal: incalzirea, prepararea apei calde de consum, racirea, ventilarea si iluminatul.

Performanta energetica a cladirii se determina conform unei metodologii de calcul si se exprima prin unul sau mai multi indicatori numerici care se calculeaza luandu-se in considerare izolatia termica, caracteristicile tehnice ale cladirii si instalatiilor, proiectarea si amplasarea cladirii in raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare si influenta cladirilor invecinate, sursele proprii de producere a energiei si alti factori, inclusiv climatul interior al cladirii, care influenteaza necesarul de energie;

Performanta energetica a cladirii/unitatii de cladire este exprimata, in principal, prin urmatorii indicatori de performanta:

–  clasa energetica;

–  consumul total specific de energie;

–  indicele de emisii echivalent CO2.

Pentru a determina performanta energetica a unei cladiri, se iau in considerare in principal, urmatoarele elemente:

–  caracteristicile termotehnice ale elementelor ce alcatuiesc anvelopa cladirii, compartimentarea interioara, inclusiv etanseitatea la aer;

–  instalatiile de incalzire si de alimentare cu apa calda de consum, inclusiv caracteristicile in ceea ce priveste izolarea acestora;

–  instalatia de climatizare/conditionare a aerului;

–  instalatia de ventilare mecanica;

–  instalatia de iluminat integrata a cladirii, in principal sectorul nerezidential;

–  pozitia si orientarea cladirilor, inclusiv parametrii climatici exteriori;

–  sistemele solare pasive si de protectie solara;

–  ventilarea naturala;

–  conditiile de climat interior, inclusiv cele prevazute prin proiect;

–  aporturile interne de caldura.

Se mai urmaresc  si alte elemente, in situatia in care influenta acestora asupra performantei energetice a cladirilor este relevanta, precum:

–  sisteme solare active si alte sisteme de incalzire, inclusiv electrice, bazate pe surse de energie regenerabila;

–  electricitate produsa prin cogenerare;

–  centrale de incalzire si de racire de cartier sau de bloc;

–  utilizarea luminii naturale.