Apartamente

Cadastru si intabulare apartament – acte necesare

 

Primul pas pentru a face cadastru si intabulare unui apartament este intocmirea listei de acte necesare.

Aceasta difera in functie de situatia juridica a fiecarui apartament in parte, mai exact in functie de modul de dobandire.

1. in cazul achizitionarii de la una dintre institutiile Statului Roman (ICRAL, ICVL, Orizont, Giulesti, Foisor, Titan AL etc):
 • contract de vanzare-cumparare sau contract de construire
 • proces-verbal de predare-primire apartament

si, daca plata s-a efectuat in rate:

 • contract pentru plata in rate
 • adeverinta de achitare integrala

Atentie! A nu se confunda cu CHITANTA de plata. In momentul achitarii ultimei rate, se emitea o ADEVERINTA de achitare integrala a creditului. In cazul in care nu detineti acest document, trebuie sa va adresati institutiei respective pentru emiterea unei adeverinte noi. In cazul in care institutia respectiva nu mai exista, va puteti adresa Administratiei Fondului Imobiliar (AFI), iar in cazul unui credit de la CEC, trebuie sa va adresati unei sucursale CEC Bank.

2. in cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridica:
 • contract de vanzare-cumparare, contract de schimb sau act de donatie
3. in cazul dobandirii printr-o hotarare judecatoreasca:
 • sentinta civila cu mentiunea “definitiva si irevocabila

Atentie! Aceste documente exista sub forma de copie conforma cu originalul emis de Judecatorie. In cazul in care nu mai detineti o copie conforma cu originalul, trebuie sa va adresati Judecatoriei in cauza pentru a obtine un exemplar.

 • dovada achitarii sultei (unde este cazul)
4. in cazul apartamentelor dobandite in baza Legii 112/1995:
 • toate documentele care au stat la baza retrocedarii imobilului in cauza
5. in cazul dobandirii prin mostenire (succesiune):
 • certificat de mostenitor
 • toate actele de proprietate care au stat la baza emiterii certificatul de mostenitor

De asemenea, mai sunt necesare:

 • certificat fiscal pentru cadastru si intabulare apartament (valabil 30 zile de la emitere)

Atentie! In cazul in care sunt mai multi proprietari, in functie de cum au fost create rolurile fiscale, fie se emite un singur certificat fiscal in care apar toti proprietarii, cotele lor de proprietate insumand 100%, fie se emite cate un certificat fiscal pentru fiecare persoana.

 • schita apartamentului (original sau copie)
 • actele de identitate ale proprietarilor (original sau copie)

Dupa caz, mai pot fi necesare:

 • certificat de casatorie sau act de divort, in cazul in care un proprietar nu figureaza cu acelasi nume in toate documentele de mai sus
 • istoric adresa administrativa/postala de la Primaria Municipiului Bucuresti, in cazul in care apartamentul nu figureaza cu aceeasi adresa sau numar postal in toate documentele
 • certificat de deces, in cazul in care a existat o clauza de intretinere sau uzufruct viager
 • declaratie notariala precum ca sunteti de acord cu anularea numarului cadastral vechi, in cazul in care aveti o documentatie cadastrala veche neintabulata (conform legii, acestea nu mai sunt valabile)
Daca ai identificat si obtinut toate actele necesare pentru cadastru si intabulare apartament, atunci poti trece la pasul urmator, si anume pregatirea documentelor pentru dosarul de cadastru. 

In trecut, documentele se depuneau la OCPI in format fizic, in original sau copie legalizata. 

In prezent, insa, procesul s-a digitalizat foarte mult iar dosarele se depun online, cu actele originale scanate, iar cadastrul si intabularea reies, de asemenea, sub forma de documente in format electronic cu semnatura electronica.

Vezi aici cum trebuie sa pregatesti documentele pentru cadastru.

 

Taxele pentru cadastru si intabulare apartament sunt:

120 lei – infiintare carte funciara

si, in plus, daca este cazul:

75 lei – radiere ipoteca (pentru apartamentele cumparate cu credit la CEC), uzufruct viager, sau orice fel de litigii sau sulte.

Acestea se inmultesc x5 in cazul in care se doreste depunerea cererii in regim de urgenta.

Onorariul pentru cadastru si intabulare apartament il poti consulta in sectiunea Preturi.

 

Actualizat in 24.02.2023