Aviz Tehnic PUG/PUZ/PUD

ACTELE NECESARE PENTRU AVIZ TEHNIC OCPI – NECESAR OBTINERII PAC, PUG, PUZ, PUD / CERTIFICATULUI DE URBANISM / SAU NUMARULUI POSTAL:

1. Documentatia cadastrala existenta;
2. Actele de proprietate;
3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice);
4. Certificat de urbanism (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PUZ, PUD, PAC);
5. Extras de carte funciara (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PAC);
6. Extras de plan parcelar actualizat eliberat de Primarie (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PAC).