Apartamente – cadastru si intabulare

ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE APARTAMENT:

1. Actele de proprietate ale imobilului:
a) in cazul achizitionarii prin institutiile Statului Roman (ICRAL, ICVL, Orizont, Giulesti, Foisor, etc):
– contract de vanzare cumparare sau contract de construire – copie legalizata;
– proces verbal de predare-primire apartament – copie legalizata;
– contract pentru plata in rate si adeverinta de achitare integrala (doar pentru apartamentele cumparate in rate) – copii legalizate;
b) in cazul dobandirii prin mostenire (succesiune):
– certificat de mostenitor, inclusiv toate actele de proprietate invocate in certificatul de mostenitor – copii legalizate;
c) in cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridica:
– contract de vanzare cumparare sau contract de schimb sau act de donatie – copie legalizata;
d) in cazul dobandirii prin Judecatorie, in baza unei sentinte civile:
– sentinta civila cu mentiunea definitiva si irevocabila – copie conforma cu originalul (duplicat) emis de Judecatorie;
– dovada achitarii sultei (daca exista) – copie legalizata.
e) in cazul apartamentelor dobandite in baza Legii 112 / 1995:
– contract de vanzare cumparare – copie legalizata;
– schita anexa contract – copie xerox.
2. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Administratia Financiara – Directia Taxe si Impozite (valabilĀ  30 zile de la emitere) – in original;
3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – copii xerox;
4. Schita apartamentului (daca exista) – copie xerox.

* Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa in regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 0,15% din valoarea apartamentului (regim normal) sau 0,75% (urgenta) [puteti calcula taxa pentru apartamentul Dvs. la sectiunea PRETURI.
** In cazul in care exista neconcordanta intre numele inscris in actul de proprietate si buletin, se vor face suplimentar, dupa caz, urmatoarele copii legalizate: Certificatul de casatorie (copie legalizata), sau Sentinta Civila de divort (la judecatoria teritoriala unde s-a emis sentinta).
*** In cazul in care exista neconcordanta intre denumirea strazii din acte si cea din realitate, se va obtine Adeverinta de la Asociatia de Proprietari din care sa reiasa schimbarea denumirii strazii.
**** Daca in fostele registre de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare a fost notata ipoteca in favoarea CEC, somatie de plata, etc, aceasta ipoteca, somatie, etc, va fi inscrisa in Cartea Funciara ca sarcina.
***** In cazul in care actele originale au fost pierdute sau plastifiate si au fost obtinute duplicate, se va obtine de la notariat o Declaratie notariala din care sa rezulte ca “in conditii necunoscute au fost pierdute originalele actelor de proprietate si au fost obtinute duplicate“.