Intarusare teren (trasare)

ACTELE NECESARE PENTRU INTARUSARE

1.Actele de proprietate ale imobilului- copie xerox;
2.Autorizatie de constructie si proces verbal de receptie definitiva in copie xerox;
3.Copie xerox a documentatiei cadastrale referitoare la imobil;
4.Actele de identitate ale proprietarilor -copie xerox;